Srpska kola

Narodna kola za veselja

Svaki narod ima svoj folklor koji je dokaz identiteta naroda, kulture i tradicije. Srbi kao i ostali narodi Balkana imaju […]